Kallelse extrastämma 8/3 på Eginogården

Nedan finner ni kallelsen till extrastämman den 2018-03-08, tillsammans med fullmakt och förslag till nya stadgar. Anledningen till extrastämman är att nya lagar för ekonomiska föreningar kommer att träda i kraft i sommar, vilket kräver att vi ändrar stadgarna för att följa dessa. Detta är andra omröstningen om stadgarna.

01-Kallelse extrastämma, 2018-03-08
02-Fullmakt för extrastämma 2018-03-08

Följebrev formalia
Förslag nya stadgar gulmarkering