Om föreningen

Bostadsområdet färdigställdes för inflyttning 1990 och för uppbyggnaden stod BPA Bygg. Husen har ritats på SYD ARK -Jan Bergfelt arkitektkontor i Malmö.

Husen är speciellt anpassade för lågenergiförbrukning. Uppvärmning sker via gaspanna med vattenburen värme. Utgående luft från våtutrymmen och kök led via ett värmeåtervinningsaggregat till inkommande friskluft som distribueras till vardagsrum och sovrum.

I samband med att byggnationerna avslutades bildades den bostadsrättsföreningen Rökepipan. Medlemsskap är obligatoriskt för alla husägare inom området. Genom föreningen äger alla gemensamt fastigheterna i området. På detta sätt har medlemmarna full insyn i ekonomin, betalar ej mer än det kostar att driva fastigheten och kan påverka sina kostnader och boendemiljö.
Föreningsstämman är högsta beslutande instans, som bland annat utser styrelsen. Varje hushåll har en röst på stämman.

Bostadsrättsinnehavaren är själv skyldig att underhålla bostaden invändigt. Styrelsen ansvarar för det som är övergripande för området men medlemskapet medför personliga insatser som arbete på gemensamhetsanläggningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *