Matavfall

Kärlen för matavfall har blivit dubblerade från och med idag och ett kärl för restavfall har tagits bort från varje soprum.

I soprum 1 som bara hade två stora kärl för restavfall har det som tagits bort ersatts med ett hälften så stort förutom det för matavfall.