Lekplatserna färdiga

Våra lekplatser vid Lyftvägen 20 och Mäldvägen 35 har blivit färdigrenoverade. På Mäldvägen har vi satt upp ett nytt torn och anlagt gummiasfalt för att dämpa fall och på Lyftvägen har all sand byts ut mot ”ätbar” EU-sand samt en stenläggning kring sandlådan och trä-vall för att förhindra att jord blandas med gruset. Nästa år hoppas vi att ge oss på en större helrenovering av lekplatsen nere vid Lyftvägen 11.

20120328-202558.jpg

20120328-202614.jpg

Mycket har hänt

Mycket har hänt på sistone och tyvärr har hemsidan blivit lidande. Arbetet med kapitaltillskott har föranlett en översyn av våra stadgar vilket gjort att vi tagit beslutet att modernisera dem i samband med introduktionen av två andelstal. Den första extrastämman för att rösta om stadgarna hölls den 29:e februari med 34 röstberättigade och där 31 röstade ”ja” till de nya stadgarna. Samtidigt valdes Emma Ljungman till ny internrevisor då Dominique flyttat från oss.

Nästa extrastämma kommer hållas måndagen den 26:e mars, preliminärt 18.30. Mer information kommer inom kort.

De uppdaterade stadgarna finner ni här.