Informationsmöte om kapitaltillskott

Eginogården, måndagen den 10/10 2011 kl. 18.30

Som tidigare meddelats kommer vi den 10 oktober att ha ett informationsmöte angående kapitaltillskott i föreningen. Kapitaltillskottet är avsett för att förbättra föreningens ekonomi så att vi kan investera i nya gaspannor, lekplatser, kabelnätverk, utemiljö, ventilationssystem m.m. utan att behöva göra större justeringar av månadsavgiften.

Jurideko kommer att gå igenom olika alternativ för kapitaltillskott. Eftersom vi är en relativt stor förening så kommer Jurideko även att gå igenom vilka alternativ som finns om inte samtliga medlemmar är intresserade av att medverka vid ett kapitaltillskott.

Det är ganska enkelt att se att boendekostnaden minskar om man gör ett kapitaltillskott, eftersom en privatperson till skillnad från en bostadsrättsförening har möjlighet att dra av 30% av räntekostnaden. En mer komplicerad fråga, vilken också kom upp vid informationsmötet i våras, är hur priset på en bostadsrätt förändras om man gör kapitaltillskott, dvs om värdeökningen på bostadsrätten täcker medlemmens kapitaltillskott vid försäljning. För att försöka besvara detta har vi tagit hjälp av en mäklare som på mötet även går igenom förväntad prisutveckling vid kapitaltillskott.

Ett alternativ till att göra kapitaltillskott är att friköpa bostadsrätterna och bilda en samfällighet. Detta är en betydligt mer omfattande process att genomföra. En fördel med friköp är t.ex. att ägaren kan nyttja ROT-avdraget vid renovering (yttre underhåll), något som en bostadsrättsförening inte har möjlighet att göra. Jurideko kommer också att gå igenom vad detta skulle innebära för medlemmarna och mäklaren kommer också att informera om förväntad prisutveckling vid friköp.

För att Jurideko tillsammans med styrelsen skall kunna arbeta fram ett förslag som passar föreningen såväl som medlemmarna så bra som möjligt är det viktigt att samtliga medlemmar sätter sig in i hur ett kapitaltillskott påverkar den egna ekonomin.

Om det visar sig att någon inte har möjlighet att närvara och undrar över något om kapitaltillskott eller friköp, meddela styrelsen så tar vi upp frågan på mötet.

Varmt välkomna, styrelsen