Vanliga frågor

Utdrag ur lägenhetsregistret

Vår förvaltare SBC hjälper till med lägenhetsutdrag, se kontaktuppifter här.

Rotavdrag

För att kunna göra ROT-avdrag vill hantverkarna ha lägenhetsnummer, samt organisationsnumret på föreningen vilket är 716439-0093. De är vana vid att det är fyrsiffrigt, men för vår del är det enligt följande: Mäldvägen = Mjölbingen 2 + lägenhetsnummer (Mjölbingen 2, lägenhet 34) Lyftvägen = Ringkaret 2 + lägenhetsnummer (Ringkaret 2, lägenhet 3)

Problem med gaspannan

I medlemshandboken finns tips på felsökning ifall gaspannan bråkar.

Kapitaltillskott

Den månadsavgift medlemmarna betalar till föreningen består av en grundavgift samt en avgift som avser kostnaden för amortering och ränta på föreningens så kallade topplån. Medlemmar i föreningen har genom kapitaltillskott möjlighet att lösa sin lägenhets andel av föreningens topplån och därmed minska föreningens skuldsättning. Föreningen får ett bättre läge i kommande ränteförhandlingar med banker samtidigt som lägenhetsinnehavaren får en lägre månadsavgift.

Dessutom har privatpersoner till skillnad mot en bostadrättsförening rätt att göra avdrag för sina räntekostnader med 30 % vilket gör att den totala månadskostnaden för lägenhetsinnehavaren sjunker jämfört med om föreningen står som ägare till lånet.

Exempelvis var kapitaltillskott för en 5-rumslägenhet 2021 ca 77 000 kr vilket leder till en sänkning av månadsavgiften till föreningen med ca 1 800 kr. Möjligheten att göra kapitaltillskott finns under februari varje år.

Föreningens topplån beräknas vara slutamorterat under 2024 och då kommer den lägre avgiften gälla alla medlemmar.

Kontakta styrelsen@rokepipan.se för mer info.