Vanliga frågor

Utdrag ur lägenhetsregistret

Vår förvaltare SBC hjälper till med lägenhetsutdrag, se kontaktuppifter här.

Rotavdrag

För att kunna göra ROT-avdrag vill hantverkarna ha lägenhetsnummer, samt organisationsnumret på föreningen vilket är 716439-0093. De är vana vid att det är fyrsiffrigt, men för vår del är det enligt följande: Mäldvägen = Mjölbingen 2 + lägenhetsnummer (Mjölbingen 2, lägenhet 34) Lyftvägen = Ringkaret 2 + lägenhetsnummer (Ringkaret 2, lägenhet 3)

Problem med gaspannan

I medlemshandboken finns tips på felsökning ifall gaspannan bråkar.